אירועים

אחת לכמה זמן אני מביאה מותגי אירועים בינלאומיים ארצה.
האירועים הם בתחום הסורסינג, הגיוס וה-
HR Tech


SOSU Mediterranean
17-18/12/2019
Oshiland | Kfar Saba


להזמנת כרטיסים
https://sosumed.com

HRTechTank Dem Day 
September 12, 2019
Maple House, Tel Aviv

האירוע הסתיים

TRU TLV #2
July 21, 2019
Bet Kandinof | Tel Aviv

האירוע הסתיים

TRU TLV #1
3 July, 2017
Ilana Gur Museum | Jaffa

האירוע הסתיים